Trestní právo

 

-Zastoupeni v trestním řízení

-Celní právo

-Právo obětí trestných činů a jejich odškodnění